Belastingadvies

Belastingadvies voor bedrijven

Tussen de startfase en de staking van een onderneming kan van alles gebeuren, zoals omzetting naar een andere rechtsvorm, samenwerking met anderen, overdracht aan derden of bedrijfsopvolging. Al deze gebeurtenissen hebben ook fiscale aspecten.

Blauwe envelop

A&B Administratie en Belastingadvies zoekt in deze situaties naar de belastingtechnisch meest vriendelijke oplossing. Daarbij bepaalt u zelf in welke mate rekening wordt gehouden met eventuele andere (sociale) aspecten. Het spreekt vanzelf dat u ook een beroep op mij kunt doen voor het opstellen of beoordelen van overeenkomsten en akten. Waar nodig worden in overleg met u specialisten ingeschakeld, zodat u verzekerd bent van een compleet en up to date advies. Ik blijf echter altijd uw aanspreekpunt, want ik hecht veel waarde aan een goede relatie. Door betrokken te blijven bij uw onderneming en uw privé situatie, kan ik u tijdig op bepaalde ontwikkelingen wijzen, problemen zoveel mogelijk voorkomen en kansen benutten.

Een fiscaal advies staat niet op zich. Ik begeleid daarom ook het vervolg traject: de uitvoering van het advies, voor zover nodig overleg en eventuele onderhandelingen met de Belastingdienst, verzorgen van bezwaar- en beroepsprocedures, afstemming met uw notaris, bank, verzekeraar en anderen.

Belastingadvies voor particulieren

Particulieren kunnen bij A&B Administratie en Belastingadvies niet alleen terecht voor het opstellen en indienen van de aangifte Inkomstenbelasting, maar ook voor advies op het gebied van inkomstenbelasting en bijvoorbeeld schenkings- en erfrechtbelasting.

Denk bijvoorbeeld aan vragen over renteaftrek, vrijstellingen voor het schenking- en erfrecht, eigen bijdrage bij opname in een AWBZ-instelling.