Financiële planning

Was financiële planning nog niet zo lang geleden vooral bedoeld voor de meer vermogenden, bij de huidige economische situatie is het voor veel meer mensen van belang om goed inzicht te hebben in hun (toekomstige) inkomensstromen en vermogensontwikkeling. Met name zaken als eerder of juist later stoppen met werken, hogere levensverwachting, een terugtredende overheid waar het gaat om oudedagsvoorzieningen, maken dat financiële planning ook voor minder vermogenden een steeds belangrijker instrument is geworden. Daarbij maakt het niet uit of u particulier of ondernemer bent.

Financieel plan

Door middel van financiële planning wordt op basis van door u geformuleerde doelstellingen een gestructureerd financieel plan opgesteld. In dit plan wordt rekening gehouden met uw wensen ten aanzien van toekomstig inkomen en vermogen, uiteraard binnen de grenzen van uw eigen situatie en mogelijkheden.

Financiële planning

In een financieel plan kunnen vragen worden beantwoord als:

  • Als ik eerder wil stoppen met werken hoe ziet dan mijn inkomenssituatie er uit?
  • Blijven mijn nabestaanden wel goed verzorgd achter als ik plotseling kom te overlijden?
  • Moet ik huwelijksvoorwaarden maken?

En uiteraard geeft een financieel plan ook advies over mogelijke oplossingen voor knelpunten.

De 3 stappen van financiële planning

Bij financiële planning worden vaak drie fasen onderscheiden:

  • Inventarisatiefase, de fase waarin relevante gegevens worden geïnventariseerd en doelstellingen worden geformuleerd.
  • Analysefase. In deze fase wordt onderzocht of en hoe de geformuleerde doelstellingen in uw specifieke situatie kunnen worden gerealiseerd.
  • In de implementatiefase worden de noodzakelijke stappen in een financieel plan vastgesteld en uitgevoerd.

A&B Administratie en Belastingadvies begeleidt u in elk van de hiervoor genoemde fasen. In overleg met u worden specialisten ingeschakeld, bijvoorbeeld notarissen, beleggingsadviseurs en verzekeringsdeskundigen. Dit alles echter onder supervisie van A&B Administratie en Belastingadvies.